Werkplekbegeleiding

Werkplekbegeleiding bij migraties

Na een door ons verzorgde introductiesessie bij een migratie naar een nieuwe applicatie of volledig nieuw ICT-systeem is het mogelijk om te kiezen voor werkplekbegeleiding. Hierbij loopt er een ervaren werkplekbegeleider (docent) rond op de gemigreerde afdeling(en) gedurende een vooraf vastgestelde periode. De werkplekbegeleider beantwoordt direct vragen en is behulpzaam bij bijvoorbeeld het terugzetten van mappen, plotseling “verloren gegane” bestanden , etc.

Uiteraard is het ook mogelijk om niet te kiezen voor informatiesessies maar wel gebruik te maken van onze dienstverlening op het gebied van werkplekbegeleiding.

migratie-werkplek-begeleiding